Termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu przez MŚP subwencji finansowej PFR 2.0

Przypominamy, że w dniu 15.01.2022 r. (sobota) upływa termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu przez MŚP subwencji finansowej PFR 2.0.

W celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy. W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. PFR podpowiada, że należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Oświadczenia o rozliczeniu będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku, za pośrednictwem którego beneficjent uzyskał subwencję.

Rozliczenia mikrofirm rozpoczną się 19 stycznia 2022 r. i potrwają do 28 lutego 2022 r.

Natomiast PFR dopiero w kwietniu 2022 r. wyda decyzję w przedmiocie rozliczenia zarówno w przypadku MŚP jak i mikrofirm.

Przypominamy również, iż w razie ewentualnych błędów w złożonym oświadczeniu PFR dopuszcza możliwość ponownego złożenia rozliczenia przez beneficjenta (PFR przewidział 4 próby złożenia oświadczenia), jednak wszystkie ewentualne próby muszą mieścić się w terminie do 15.01.2022 r.