Terminy w schematach podatkowych (MDR)

Przypominamy, że obowiązek składania schematów podatkowych innych niż transgraniczne pozostaje nadal zawieszony do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Natomiast jeśli chodzi o schematy transgraniczne, to w 2023 r. podatnicy składają informację o takich schematach w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu:

– udostępnienia schematu podatkowego lub

– przygotowania do wdrożenia lub podjęcia pierwszej czynności mającej na celu wdrożenie schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Jednocześnie sugerujemy, żeby już teraz rozpocząć analizę zdarzeń i transakcji krajowych realizowanych w okresie zawieszenia terminów raportowania, aby terminowo wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych.