Terminy związane z obowiązkami sprawozdawczymi

Przypominamy o zbliżających się terminach związanych z obowiązkami sprawozdawczymi dla podmiotów, których rok oborowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Po 3 latach przedłużania terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności z uwagi na pandemię SARS-CoV 2, w bieżącym roku następuje powrót do terminów wynikających z ustawy o rachunkowości.

Tym samym:

– do 31 marca 2023 r. – należy sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2022,

– do 30 czerwca 2023 r. – należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2022,

– w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdań (nie później niż do 15 lipca 2023 r.) – należy złożyć sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z dokumentami towarzyszącymi do KRS.

Równocześnie przypominamy, że niezatwierdzenie sprawozdania finansowego nie zwalnia z obowiązku jego zgłoszenia do KRS w terminie do dnia 15 lipca 2023 r.

Z uwagi, że w tym roku dzień 15 lipca wypada w sobotę, terminy przypadające na ten dzień zostają automatycznie przesunięte na kolejny dzień roboczy, tj. 17 lipca 2023 r.