Testowanie nowej maszyny wraz z oprogramowaniem nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Testowanie nowej maszyny oraz wdrażanie innowacyjnego na skalę przedsiębiorstwa oprogramowania nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o CIT. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych i usług, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Celem podjętych przez spółkę działań jest tylko usprawnienie jej funkcjonowania, a nie działalność twórcza. W myśl przepisów ustawy o CIT działalność B+R oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Powyższe stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdanie organu podzieliły kolejno WSA w Gdańsku oraz NSA.

Wyrok NSA z 19 października 2022 r., sygn. akt. II FSK 473/20.