Uchwała Sądu Najwyższego nie po myśli wierzycieli

Jeżeli w następstwie postępowania upadłościowego dojdzie do umorzenia zobowiązania, które zostało wprawdzie zabezpieczone hipoteką, ale na nieruchomości będącej własnością innej osoby niż ta, która zaciągnęła zobowiązanie – dojdzie do wygaśnięcia hipoteki, co spowoduje, że wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się z uprzednio obciążonej nieruchomości.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 r. (III CZP 11/22)