Uchylenie obowiązków odnośnie transakcji pośrednich rajowych

Informujemy o trwających pracach legislacyjnych dotyczących zmian w obszarze cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych.

Z obecnego brzemienia projektu ustawy nowelizującej, który trafił do sejmu wynikają następujące zmiany:

zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla „pośrednich” transakcji rajowych (poprzez uchylenie art. 11o ust. 1a i ust. 1b CIT), których próg wynosi 500 000 zł,

Zgodnie z powyższym nie będzie obowiązku sporządzania dokumentacji dla transakcji z kontrahentem niepowiązanym, gdzie rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a wartość transakcji przekracza próg 500 tys. zł.

podniesienie progów dokumentacyjnych dla „bezpośrednich” transakcji rajowych (zmiana art. 11k ust. 2a i art. 11o ust. 1 CIT), których próg wynosi 100 000 zł.

Po zmianach do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będą obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza:

1)           2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, lub

2)           500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

Co istotne zaproponowano również wprowadzenie przepisu przejściowego, który zezwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.

Jak wskazuje MF, zaproponowane przepisy łagodzą rygory związane z dokumentowaniem transakcji rajowych zatem ich wsteczne zastosowanie nie narusza standardów konstytucyjnych.