Ulga B+R a usprawiedliwiona niezdolność pracownika do pracy

Kosztem kwalifikowanym dla celów ulgi B+R są również wydatki w części wypłacanej pracownikowi podczas usprawiedliwionej niezdolności do pracy. Nie w każdym przypadku można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych całość wynagrodzenia za czas urlopu i choroby, wraz ze sfinansowanymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne – będzie tak jedynie wtedy, gdy pracownik poświęca na działalność B+R cały swój czas pracy. Jeżeli zajmuje się również innymi zadaniami, to wynagrodzenie za czas urlopu i choroby jest kosztem kwalifikowanym w takiej proporcji, w jakiej czas poświęcony przez pracownika na działalność B+R pozostaje do całości jego czasu pracy.

Wyrok NSA z 11 października 2022 r., sygn. akt II FSK 364/20.