Ulga mieszkaniowa w PIT może być dziedziczona

Prawo do ulgi mieszkaniowej to prawo majątkowe, więc może być dziedziczone. To oznacza, że spadkobierca ma takie samo prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku, jakie posiadał spadkodawca. W tym celu w odpowiednim terminie powinien wydatkować przychód na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS, sygn. 0115-KDIT2-1.4011.187.2019.12.MN.