Ulga termomodernizacyjna a zmiana przeznaczenia budynku

Zgodnie z najnowszą interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 2 lutego 2022 r. (0115-KDIT3.4011.841.2021.2.KP), podatnicy mogą rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT wydatki, które ponieśli na termomodernizację budynku mieszkalnego, który wcześniej był budynkiem gospodarczym.

Chodzi o sytuację, w której odpowiedni organ wydaje pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku (z funkcji gospodarczej na funkcję mieszkalną). Dyrektor KIS uznał, że podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu poniesionych wydatków niezależnie od tego, czy zgłoszono już zakończenie przebudowy budynku oraz od tego, czy wydano pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego.