Ulga termomodernizacyjna – objaśnienia podatkowe 2023

Właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, w tym także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 30 marca br. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe opisujące warunki skorzystania z ulgi, w tym listę materiałów budowlanych i usług, których zakup może zostać zakwalifikowany do ulgi. Objaśnienia zawierają również przystępne przykłady zastosowania ulgi.

Źródło: Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. – Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych.