Umorzenie subwencji z PFR nie zawsze bez podatku dochodowego

Subwencje z PFR przyznawane były firmom na utrzymanie biznesu w czasie epidemii COVID-19, a część z nich została umorzona. Ponieważ z ustaw o PIT i o CIT wynika, że umorzone kwoty są firmowym przychodem, Minister Finansów wydał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku (Dz.U. z 2021 r., poz. 1316), które ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Spółki, które wykazały stratę, mogą ją mogą odliczyć w następnych latach, przychód z umorzenia ją jednak pomniejszy. W konsekwencji w kolejnych latach odliczą mniejszą stratę, przez co będą miały wyższy dochód i większy podatek.

Fiskus uznał, że przychód z umorzenia subwencji należy wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8 niezależnie od tego, czy spółka ma z działalności gospodarczej stratę czy dochód. Jeśli poniosła stratę, kwota przychodu spowoduje jej pomniejszenie. Podsumowując, spółka nie skorzysta z przewidzianego w rozporządzeniu ministra finansów zaniechania poboru podatku.

Interpretacja Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-1.4010.370.2022.1.MF.