Unieważnienie umowy kredytu frankowego a ulga odsetkowa w PIT

Do dnia dzisiejszego podatnicy mogą korzystać z ulgi odsetkowej, jeżeli rozpoczęli korzystanie z niej w latach 2002 – 2006. Uprawnienie to sprowadza się do odliczenia odsetek zapłaconych od kredytów hipotecznych zaciągniętych w ww. okresie – na własne potrzeby mieszkaniowe.

Jeżeli obecnie kredytobiorca przed sądem uzyska unieważnienie umowy kredytu i otrzyma w związku  tym środki od banku, to operacja taka może wiązać się z obowiązkiem dokonania odpowiedniego rozliczenia na gruncie podatku PIT.

W wypadku, w którym podatnik korzystał z ulgi odsetkowej, a następnie otrzymał zwrot odliczonych wcześniej odsetek – w rocznym zeznaniu PIT będzie zobowiązany doliczyć te kwoty do podstawy opodatkowania (dochodu).