Usługi nabywane od małżonka stanowią koszt podatkowy, o ile cena określona będzie na warunkach rynkowych

W praktyce wątpliwości może w tym zakresie rodzić przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 PIT, zgodnie z którym nie stanowi kosztu podatkowego wartości pracy własnej podatnika oraz jego małżonka. Organy interpretacyjne uważają jednak, że jeśli każdy z małżonków prowadzi odrębną firmę i jeden z nich świadczy usługi na rzecz drugiego (jako odrębnego przedsiębiorcy), to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej. Obydwoje występują w tym przypadku jako odrębne podmioty gospodarcze.

Dla możliwości zaliczenia ww. wypłat w koszty podatkowe kluczowe jest, by transakcje określone były na rynkowym poziome, właściwym dla podmiotów powiązanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 27 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.871.2022.2.JG.