Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań dla uczestników imprez turystycznych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016r. (III CZP 18/16) orzekł, iż klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

Uchwała powyższa została podjęta w ramach rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedmiotem pytania było ustalenie, czy klient niewypłacalnego biura podróży może w sporze z ubezpieczycielem samodzielnie dochodzić zwrotu ww. wpłat, czy w takim zakresie legitymacja przysługuje tylko marszałkowi województwa.

Zgodnie bowiem z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych materialnie uprawnionym z umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” w przedmiocie zwrotu wpłat jest właśnie klient biura podróży. Również wypłata świadczeń następuje na rzecz uczestnika imprezy turystycznej – a nie organu władzy publicznej.