Ważny wyrok WSA w Warszawie dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (III SA/Wa 1873/21), który może stanowić przełom w podejściu organów skarbowych do stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do podmiotów, które dokonały czynności, które zdaniem organów podchodzą pod klauzulę – w większości przed wejściem klauzuli w życie w polskim porządku prawnym (tj. przed 15 lipca 2016 r.).

Do tej pory organy skarbowe stały na stanowisku, że jeżeli niedozwolona korzyść podatkowa została przez podatnika osiągnięta po wejściu w życie klauzuli (po 15 lipca 2016 r.), to nie miał znaczenia fakt, że większość operacji składających się na kwestionowaną transakcję została dokonana przed jej wejściem w życie.  Tymczasem sąd wskazał, że w takim wypadku fiskus powinien rozdzielić okres sprzed i po wejściu w życie klauzuli – i osobno je przeanalizować.

Przedmiotowe orzeczenie może stanowić przełom w postępowaniach ws. podatników, którzy większość czynności składających się na kwestionowaną transakcję dokonali przed wejściem klauzuli w życie, pomimo faktu, że samą korzyść podatkową osiągnęli już po 15 lipca 2016 r.