Wiążąca informacja celna – nowa propozycja

Komisja Europejska w ramach projektu rozporządzenia przewiduje wprowadzenie kolejnej, poza wiążącą informacją taryfową i wiążącą informacją o pochodzeniu towaru, wiążącej informacji celnej. Zgodnie z założeniami, na wniosek przedsiębiorcy (składany jeszcze przed importem) byłaby określana metoda wyceny importowanego towaru oraz wartość celna. Organy celne miałyby wydawać taką wiążącą informację w siedem dni i byłaby ona ważna przez trzy lata na terenie całej Unii Europejskiej. Celem nowej informacji jest ułatwienie i przyspieszenie odprawy celnej.