Właściwa stawka VAT dla refakturowania mediów na najemcę

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, przy refakturowaniu ich na najemcę należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.