WSA w Łodzi: Wspólnik nie jest zobowiązany do wyposażenia spółki opodatkowanej estońskim CIT

W dotychczasowych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazywał, że w sytuacji, gdy wspólnik wynajmuje lub dzierżawi spółce swój majątek, taki czynsz stanowi ukryty zysk w estońskim CIT. Wynikało to z przekonania, że wspólnik powinien zadbać o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeciwne stanowisko zajął łódzki WSA. Sąd uznał, że takie działanie stanowi niedozwoloną nadinterpretację przepisów. W swojej treści nie uzależniają one bowiem opodatkowania estońskim CIT od tego, czy wspólnicy lub udziałowcy wyposażyli swoje spółki w majątek niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyrok WSA w Łodzi z 23 marca 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 137/23.