Wsteczna korekta stawek amortyzacji jest dopuszczalna

Potwierdziła się linia orzecznicza sądów administracyjnych aprobująca możliwość wstecznego obniżania stawek amortyzacyjnych. Taka opcja może być korzystna dla podatników, którzy np. nie mogą rozliczyć starty podatkowej z uwagi na brak dochodu podatkowego w dłuższym okresie działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził, iż można obniżać stawki amortyzacyjne również za lata ubiegłe, jeżeli tylko nie przedawniło się jeszcze zobowiązanie podatkowe.

Potwierdza to również art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej, dopuszczający możliwość korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.