Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a podatek VAT

Wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości niemieszkalnej do majątku prywatnego nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeżeli nieruchomość będzie nadal wynajmowana z majątku prywatnego.

Źródło: interpretacja Dyrektora KIS z dnia 24 sierpnia 2023 r., 0114-KDIP1-3.4012.417.2023.1.PRM