Wydatki na formy aktywności pracowników są kosztem

Programy propagujące zdrowy styl życia i dbałość o kulturę fizyczną podwładnych mogą stanowić koszt podatkowy. Wnioskodawca stwierdził, że wydatki na zajęcia sportowe dla pracowników (tenis z instruktorem, wynajem kortu, stretching) zmniejszają ryzyko spadku poziomu ich produktywności i kreatywności, a tym samym polepszają zdolność do świadczenia usług będących zasadniczym przedmiotem działalności spółki. Jak wskazała spółka, jej podstawowym kapitałem są właśnie pracownicy, którzy generują przychody. Dyrektor KIS zgodził się, że wskazane wydatki mogą stanowić dla spółki koszt podatkowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.860.2022.2.JKU.