WYPŁATA WYNAGRODZEŃ ZA GRUDZIEŃ

Wypłata pracownikom wynagrodzenia przed ustalonym u pracodawcy terminem wypłaty, jest dopuszczalna. Za dokonanie takiej wypłaty nie może zostać nałożona na pracodawcę sankcja. Takie stanowisko wyraziła Państwowa Inspekcja Pracy.

W związku z tym wypłata wynagrodzeń za grudzień przed 1 stycznia 2022 r. może mieć miejsce i  spowoduje, że wypłacone wynagrodzenia nie będą jeszcze objęte zmianami, wynikającymi z  „Polskiego Ładu”.

Zwracamy natomiast uwagę, że dokonanie wypłaty wynagrodzenia za grudzień w tym samym miesiącu, powoduje m.in. że:

  1. uzyskany przez pracownika przychód zostanie ujęty w PIT za miesiąc grudzień i przypisany do roku 2021, co może mieć znaczenie w przypadku przekroczenia progu podatkowego przez pracownika,
  2. podatek powinien zostać odprowadzony, a składki ZUS przekazane do 15 dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty, co spowoduje konieczność uregulowania należności w styczniu 2022 r. w podwójnej wysokości (od wynagrodzeń za listopad wypłaconych w grudniu oraz od wynagrodzeń za grudzień, wypłaconych w tym samym miesiącu).