Wzrost kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Wysokość kar w kodeksie karnym skarbowym zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z dniem 1 lipca 2023 r. wzrosło ono z 3490 zł do 3600 zł. Oznacza to, że nastąpił także wzrost kar przewidzianych w KKS. Prezentuje się to następująco:

Kary za wykroczenia skarbowe (kwota uszczuplenia kwalifikowana jako wykroczenie do 18 000 zł):

Grzywna:

– wymierzana przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe mandatem – do 18 000 zł,

– wymierzana wyrokiem nakazowym – do 36 000 zł,

– wymierzana wyrokiem przez sąd – do 72 000 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe (kwota uszczuplenia kwalifikowana jako przestępstwo skarbowe            od 18 000 zł):

Grzywna (od 1200 zł do 34 560 000 zł):

– wymierzana wyrokiem nakazowym – do 9 600 000 zł,

– wymierzana wyrokiem przez sąd – do 34 560 000 zł,

– wymierzana wyrokiem przez sąd – nadzwyczajnie obostrzona – do 51 840 000 zł.