Zarząd prywatnymi nieruchomościami a działalność gospodarcza w podatku VAT

Podział nieruchomości na kilka mniejszych oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie zawsze oznaczają, że sprzedający prowadzi działalność gospodarczą. Wystąpienie o warunki zabudowy oraz podział na mniejsze działki (w tym częściowo na własne potrzeby) nie jest działalnością, która charakteryzuje wyłącznie podmioty zajmujące się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. Ponadto trudno uznać zamieszczanie ogłoszeń w Internecie i lokalnej prasie za działalność marketingową. W konsekwencji sprzedający nie ma obowiązku doliczenia VAT przy sprzedaży wydzielonych działek wchodzących do majątku prywatnego.

Wyrok NSA z 6 października 2022 r., sygn. akt I FSK 1912/18.