Zawieszenie działalności gospodarczej a składki

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców:

– przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni;

– przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Z przepisów dotyczących składki zdrowotnej wynika, że przy liczeniu dochodu na potrzeby składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów uzyskanych podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Płynie z tego wniosek, że jeśli przedsiębiorca sprzeda w okresie zawieszenia firmowy majątek (ma do tego prawo i nie wyklucza tego fakt czasowego zawieszenia firmy), to nie będzie musiał płacić od takiego dochodu składki zdrowotnej.

Należy ponadto dodać, że składki ZUS podczas zawieszenia działalności nie są w ogóle odprowadzane.