Zbycie nieruchomości mieszkalnej a roczny limit zwolnienia z VAT w wysokości 200.000 zł

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z VAT z powodu nieprzekroczenia limitu sprzedaży w kwocie 200.000 zł i który dokona zbycia nieruchomości mieszkalnej o wartości wyższej niż wskazana kwota – naraża się na ryzyko utraty prawa do zwolnienia z VAT.

Do limitu 200.000 zł nie wlicza się bowiem odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przepisy wymagają jasno, aby zbywany składnik majątku był zaliczany przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Od początku 2023 r., nieruchomości mieszkalne nie podlegają amortyzacji, więc ich sprzedaż będzie wchodziła do wskazanego wyżej limitu.