Złożenie VAT-R ma być możliwe bez posiadania nr NIP (w przypadku osób fizycznych)

Zgodnie z projektem rozporządzenia ws. wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie VAT, osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które nie mają nadanego NIP, będą mogły złożyć wniosek rejestracyjny CEIDG-1 wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Na dzień dzisiejszy takie działanie nie jest możliwe, a osoba nieposiadająca NIP powinna najpierw go zdobyć, a następnie złożyć kolejny wniosek o rejestrację do VAT (VAT-R).