Zmiana adresata sprawozdań finansowych dla części podatników

W 2022 roku zmianie ulegają zasady składania sprawozdań finansowych organom podatkowym przez podatników PIT, oraz tych podatników CIT, którzy nie mają obowiązku przedkładania dokumentów finansowych Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.

Na podstawie wydanych rozporządzeń Ministra Finansów, obowiązki Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez ww. podatników, przejmuje Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Powyższe oznacza, iż podatnicy PIT, prowadzący księgi rachunkowe, oraz podatnicy CIT, nieskładający sprawozdań do KRS, będą przesyłali roczne sprawozdania finansowe Naczelnikowi Zachodniopomorskiemu US, a nie jak dotychczas Szefowi KAS.

Nowe zasady obowiązują od:

  1. 28 kwietnia 2022 r. dla podatników PIT,
  2. 26 maja 2022 r. dla podatników CIT.

Sprawozdania finansowe za rok 2021, złożone przed ww. datami, pozostają skutecznie złożone.