Zmiana zasad zakazu pracy w handlu w niedzielę

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniają się zasady zakazu pracy w handlu w niedzielę. Znów obowiązują bardziej restrykcyjne ograniczenia niedzielnego handlu.

W czasie obowiązywania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego (i przez 30 dni po ich odwołaniu), zakaz handlu w niedziele nie dotyczył pracy związanej z przyjmowaniem, rozładowywaniem i wystawianiem na sklepowe półki towaru określonego mianem pierwszej potrzeby, czyli np. spożywczych. W niedzielę kasę mógł więc obsługiwać tylko właściciel sklepu albo członkowie jego rodziny, ale w placówce mogli przebywać też pracownicy, którzy np. ustawiali towary na półkach.

W placówce handlowej w niedzielę będzie mógł pracować wyłącznie właściciel lub członkowie jego rodziny, chyba że działalność jest objęta jednym z 32 wyjątków od zakazu.  Zgodnie z przepisami praca w niedzielę jest dozwolona m.in.:

  • na stacjach paliw,
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
  • w aptekach i punktach aptecznych,
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych (czyli w kioskach),
  • w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych.