Zmiany w fakturowaniu zaliczek weszły w życie

Dnia 1 września 2023 r. weszły w życie pierwsze przepisy wchodzące w skład nowelizacji wprowadzającej KSeF. Jedną z głównych zmian jest dodanie przepisów art. 106b ust. 1a i 1b, zgodnie z których treścią podatnik wystawiający fakturę na zasadach ogólnych nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty, o której mowa w tym przepisie, otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. Zmiana ta w praktyce pozwoli na zmniejszenie liczby dokumentów wystawianych w firmie.