Zmiany w komunikacji z KAS już w lipcu

Już 7 lipca wejdzie w życie większość nowych przepisów wprowadzanych ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r., poz. 1301).

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie definicji systemu teleinformatycznego e-US. System ten będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla:

  • podatników,
  • płatników,
  • pełnomocników,
  • komorników sądowych i notariuszy.

System umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Ograniczone zostaną także koszty zagranicznych przekazów pocztowych, dotyczących nadpłat podatku zwracanych podatnikom mieszkającym poza terytorium Polski. Ponadto komunikacja z wykorzystaniem e-US stanie się jednocześnie równorzędna prawnie względem wykonywania czynności w tradycyjnej formie.

Link do projektu znajdą Państwo poniżej:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000130101.pdf