Zmiany w polsko-gruzińskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Obecnie obowiązująca UPO z Gruzją z 1999 r. zostanie zastąpiona nową umową datowaną na 2021 r. Obecnie obowiązująca nie spełnia najnowszych standardów w kwestii unikaniu podwójnego opodatkowania z jednoczesnym uszczelnieniem systemu podatkowego. Brakuje w niej mechanizmów zapobiegających nadużyciom, nie jest też w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Nowością jest wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji. W konsekwencji państwa-strony umowy bez dodatkowych utrudnień będą mogły dzielić się m.in. informacjami bankowymi.