Znaczne zmiany w prawie konsumenckim

Od 1 stycznia weszły w życie liczne zmiany dot. sprzedaży konsumenckiej, wśród nich wyróżnić można następujące tematy:

– Ceny towarów – przedsiębiorca, ogłaszając promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę.

– Odsprzedaż biletów – z wprowadzono zakaz wykupywania przez przedsiębiorców za pośrednictwem botów biletów na koncerty czy mecze, a potem odsprzedawania ich konsumentom.

– Sprzedaż na pokazach – wprowadzono zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych (np. kredytu konsumenckiego) podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. Ma to uniemożliwić np. sprzedaż ratalną towarów prezentowanych na pokazie osobom starszym.

– Łatwiejsza reklamacja towarów z elementami cyfrowymi oraz treści i usługi cyfrowych.

– Podawanie na platformach handlowych (np. OLX czy Allegro) informacji, czy dany podmiot jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim przypadku konsumenci mają być informowani, że nie mają wówczas zastosowania przepisy chroniące konsumentów, np. możliwość odstąpienia od umowy.