Zwolnienia holdingowe dopiero od 2023 r.

Spółka holdingowa może spełniać warunek 12-miesięcznego nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej zaczynając od 1 stycznia 2022 r. W konsekwencji ze zwolnienia z CIT otrzymanej dywidendy oraz dochodów ze sprzedaży udziałów w takiej spółce skorzystać może najwcześniej w 2023 r.

Warto przypomnieć, że możliwość skorzystania ze zwolnień, o których mowa powyżej, wymaga spełnienia kilku warunków. Jeden z nich wymaga, by spółka holdingowa musi posiadać bezpośrednio, nieprzerwanie przez minimum rok co najmniej 10% udziałów (akcji)  w kapitale spółki zależnej. Dyrektor KIS w utrwalonej już linii interpretacyjnej wskazał, że okres nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej należy liczyć dopiero od 1 stycznia 2022 r., bowiem dopiero wtedy weszły w życie przepisy o zwolnieniach holdingowych. Fakt posiadana tych udziałów przez spółkę przed nowelizacją nie pozwoli na zwiększenie czasu ich posiadania w celu zastosowania ulgi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 października 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.252.2022.2.IZ.