+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

POLSKI ŁAD – zmiany dot. podatków i składek wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

POLSKI ŁAD – zmiany dot. podatków i składek wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.

30 gru 2021 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy zmiany dot. podatków i składek wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.

Nowa kwota wolna od podatku

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł  wpływa na wzrost kwoty zmniejszającej podatek z 43,76 zł na kwotę 425,00 zł miesięcznie (tj. 5 100 zł rocznie).

W przypadku łączenia pracy zawodowej z działalnością gospodarczą lub emeryturą, może wystąpić obowiązek dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym przed Urzędem Skarbowym.

 

Przykład:

Pracownik rozlicza kwotę zmniejszającą podatek w stosunku pracy. Dodatkowo rozlicza tę kwotę przy otrzymywanej emeryturze z ZUS. W praktyce korzysta z ulgi w wysokości 10 200 zł w skali roku. Spowoduje to obowiązek zwrotu do urzędu skarbowego kwoty 5 100 zł.

Nowa skala podatkowa

Górny próg w skali podatkowej z 85 528 zł zostanie zwiększony do 120 000 zł.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
120 000 17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
120 000
  1. 00 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Ulga dla klasy średniej

„Ulga dla klasy średniej” – to nowe rozwiązanie zmniejszające opodatkowanie dla osób, których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Skorzystać z niej mogą osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz prowadzące działalność gospodarczą. Stosowana jest automatycznie przy naliczaniu wynagrodzeń dla przychodów miesięcznych pracownika od 5 701 zł brutto do 11 141 zł brutto  (rocznie od 68 412 ZŁ do 133 692 zł)

Uwaga

Jeżeli pracownik przewiduje, że przychody w roku podatkowym nie osiągną progu 68 412 zł lub przekroczą próg 133 692 zł, może złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Wtedy miesięcznie zapłaci wyższy podatek, ale w rozliczeniu rocznym uniknie obowiązku zwrotu niedopłaty do Urzędu Skarbowego w przypadku nieosiągnięcia lub przekroczenia progów rocznego przychodu.

Wzór do obliczenia ulgi:

Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek będzie można obliczać według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17,

dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17,

dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody uzyskane ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17,

czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł. Pracodawca pomniejszy podstawę do opodatkowania o tę kwotę.

Przykład 2.

Pracownik zarabia 10 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru:

(A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17,

więc wyniesie ona 494,58 zł. Kwotę ulgi trzeba będzie również odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Nowe zwolnienia podatkowe

 

Ulga dla podatników przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Zwolnienie znajdzie zastosowanie do przychodów w wysokości 85 528 zł rocznie. Główne warunki skorzystania ze zwolnienia:

  • Podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce
  • Podatnik nie mieszkał na terytorium Polski w ciągu ostatnich 3 lat
  • Podatnik posiada polskie obywatelstwo, kartę Polaka lub obywatelstwo kraju itp.

Aby skorzystać z ulgi, pracownik jest obowiązany złożyć wniosek o jej stosowanie swojemu pracodawcy. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, z ulgi skorzysta dopiero na koniec roku. Pracownik ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Ulga „2+4”

To ulga dla rodzin wielodzietnych, posiadających 4 lub więcej dzieci. W ramach ulgi przychód każdego rodzica (opiekuna prawnego) jest zwolniony z podatku do wysokości 85 528 zł

Aby skorzystać z ulgi, pracownik jest obowiązany złożyć wniosek o jej stosowanie swojemu pracodawcy. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, z ulgi skorzysta dopiero na koniec roku. Pracownik ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Ulga dla osób, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej

Ulga podatkowa dla przychodu do wysokości 85 528 zł ma zastosowanie osób, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej, ale nie pobierają tych świadczeń i nadal pracują.

Aby skorzystać z ulgi, pracownik jest obowiązany złożyć wniosek o jej stosowanie swojemu pracodawcy. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, z ulgi skorzysta dopiero na koniec roku. Pracownik ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Stała kwota odliczenia w miejsce preferencji dla samotnych rodziców

Od 1 stycznia 2022 r. nie znajdzie zastosowania przywilej obniżenia zaliczki na podatek dochodowy dla rodzica samotnie wychowującego dziecko.

W miejsce preferencji zostanie wprowadzona stała kwota do odliczenia w wysokości 1 500 zł.

Ulga będzie przysługiwała wyłącznie jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych.

 

Odliczenie kwoty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Składki zapłacone na rzecz związków zawodowych będą mogły zostać odliczone do kwoty 300 zł. Podstawą zwolnienia będzie zaświadczenie wydane przez związek potwierdzające przekazanie składki.

 

Składka zdrowotna

W 2022 r. składka zdrowotna nie pomniejszy zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już wpływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6