+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Pomijając rachunek płatniczy – można stracić możliwość zaliczenia płatności do kosztów podatkowych!

 

 

 

Pomijając rachunek płatniczy – można stracić możliwość zaliczenia płatności do kosztów podatkowych!

24 sty 2017 | Aktualności

Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dodany został przepis  art. 15d ustawy o CIT. Przepis wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Obowiązek realizowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, wynika natomiast z przepisu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zauważenia wymaga, iż treść ww. przepisu również uległa zmianie od 1 stycznia 2017 roku – tj. w szczególności wartość transakcji warunkująca płatność przy użyciu rachunku płatniczego ustalono na 15.000 złotych (uprzednio było to 15.000 Euro).

Treść przepisów:

Art.  15d ust. 1 CIT:

  1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Art.  22. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego]

  1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6