+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Problematyczna wypłata zaliczki w Estońskim CIT

 

 

 

Problematyczna wypłata zaliczki w Estońskim CIT

26 maj 2022 | CIT Estoński

Dnia 5 maja 2022 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.67. 2022.4.BS) dotyczącą Estońskiego CIT. Tym razem przedmiotem interpretacji był termin wpłaty podatku od zaliczek wypłaconych w drugim półroczu. Aby przybliżyć problem poruszony w interpretacji, poniżej wskazujemy przepis będący podstawą stanowiska:

Art. 28t ustawy o CIT:
1. Podatnik jest obowiązany do zapłaty:

1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego (…)

Wnioskodawcą była spółka, która od 2022 r. stosuje estoński CIT. We wniosku uznała, że jeżeli uchwała o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy zostanie podjęta w drugiej połowie roku, to podatek od wypłaconych zaliczek powinna wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca następnego roku podatkowego. Z tym stanowiskiem nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Organ uznał, że w art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT mowa jest o roku podatkowym, bez wskazania, że chodzi o „rok następny”. Jeśli zatem pokrywa się on z kalendarzowym, to spółka musi zapłacić estoński CIT do 20. lipca roku podatkowego, w którym doszło do podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy bądź do ich wypłaty bez podjęcia uprzedniej uchwały.

Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS pośrednio potwierdza to również treść innych przepisów, np. art. 28m ust. 1 pkt 1 i art. 28n ust. 2 ustawy o CIT. W świetle drugiego z tych przepisów podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika ma miejsce do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Jeśli uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto zostanie podjęta później, to przyjmuje się, że zapadła ostatniego dnia tego szóstego miesiąca. Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli uchwała o wypłacie zaliczki zapadnie np. w sierpniu lub wrześniu, to podatek i tak powinien być zapłacony do 20 lipca roku, w którym podjęto uchwałę o wypłacie zaliczki.

Mając na uwadze ww. interpretację, jeżeli takie stanowisko zostanie przyjęte przez organy skarbowe, niemożliwe będzie zapłacenie w ustawowym terminie podatku od wypłaconej zaliczki. W praktyce podnosi się problematyczny charakter tego przepisu. Jeżeli ustawodawca nie zdecyduje się na znowelizowanie omawianej regulacji, najprawdopodobniej ostatecznej jej wykładni będą musiały dokonać sądy administracyjne.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6