+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiana przepisów dotyczących możliwości rozłożenia zapłaty podatku na raty

 

 

 

Zmiana przepisów dotyczących możliwości rozłożenia zapłaty podatku na raty

2 kwi 2024 | Aktualności

Rozłożenie zapłaty podatku na raty jest uznaniową ulgą przyznawana na wniosek podatnika. Organ podatkowy może:

– odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

– odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

– umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jak wynika z art. 67a Ordynacji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego może przyznać takie ulgi w przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym”.

W dniu 25 marca 2024 r. nastąpiły zmiany w zakresie przepisów dotyczących płatności ratalnych.

Dotychczas obowiązywał art. 259 Ordynacji podatkowej, który na mocy zmian został uchylony:

W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

W wyniku nowelizacji dodano art. 67da § 2 Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że decyzja ratalna wygasa jeśli podatnik spóźni się z płatnością 3 rat – niekoniecznie następujących po sobie.

Zmiana ma służyć usprawnieniu egzekwowania zobowiązań i zakończeniu praktyki płacenia przez podatników „rat w kratkę”. Wygaśnięcie decyzji następuje niezależnie od przyczyn, z powodu których podatnik nie dotrzymał terminu płatności.

Nowa regulacja dotyczy decyzji wydawanych od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, co oznacza, że podatnicy którzy otrzymali decyzję przed 25 marca 2024 r. będą korzystać z łagodniejszych (starszych) warunków.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6