+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ustalanie wysokości spadku obrotów a pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej PFR

 

 

 

Ustalanie wysokości spadku obrotów a pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej PFR

26 sie 2020 | Aktualności

Minister Rozwoju w dniu 17 sierpnia 2020 r. wydał objaśnienia prawne dotyczące sposobu ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. tarczy finansowej.

O subwencję finansową może się starać przedsiębiorca będący MŚP na dzień 31 grudnia 2019 r., który spełnia szereg dodatkowych warunków. Jednym z nich jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Przychód, o którym mowa wyżej, w zależności od formy prawnej i przyjętego sposobu ewidencji księgowej i podatkowej, rozumiany jest jako:

  1. a) sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji VAT-7 – czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie;
  2. b) sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) – czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie;
  3. c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy o CIT lub przychód w rozumieniu ustawy o PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy – czynni podatnicy VAT wystawiający faktury VAT marża; czynni podatnicy VAT rozliczający się kasowo; świadczący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT; niebędący podatnikami VAT (zwolnienie podmiotowe); rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  4. d) kwota oszacowana przez beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – korzystający z karty podatkowej (niebędący czynnym podatnikiem VAT).

Z całością objaśnień można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Obja%C5%9Bnienia-z-17.08.2020.pdf

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6