+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 

 

Złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

8 lut 2022 | Aktualności

21 lutego (poniedziałek) mija termin na złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wniosek można złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub poprzez dokonanie wpisu do CEIDG.

Poniżej przesyłamy formalne informacje dotyczące tej formy opodatkowania.

Z ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

  • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej;
  • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
  • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki;
  • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
  • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Podatnik może utracić możliwość rozliczenia ryczałtem jeżeli:

  • osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z ryczałtu, na przykład dokona sprzedaży części samochodowych;
  • jako podatnik lub wspólnik spółki osiągnie przychód z tytułu sprzedaży towarów albo wyrobów czy świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, wykonując czynności podobne do wykonywanych w ramach umowy o pracę w tym roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym.

Ryczałt a świadczenia na rzecz byłego pracodawcy

Podatnik nie może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rozpoczyna prowadzenie działalności samodzielnie lub w formie spółki i w ramach tej działalności będzie sprzedawać towary bądź świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Wyłączenie dotyczy sytuacji, kiedy zakres sprzedawanych towarów bądź świadczonych usług jest taki sam jak zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę w danym lub poprzednim roku podatkowym.

Konsekwencje utraty możliwości rozliczenia ryczałtem

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik musi opłacać podatki na zasadach ogólnych i prowadzić księgi rachunkowe bądź podatkową księgę przychodów i rozchodów od dnia, w którym utracił to uprawnienie. Podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych będzie stanowić dochód osiągnięty od dnia utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To oznacza, że utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów nie spowoduje konieczności wstecznego skorygowania tych rozliczeń. Warto pamiętać, że zmiana formy opodatkowania wpływa również na zmianę zasad opłacania składki zdrowotnej.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6