+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów już weszły w życie

 

 

 

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów już weszły w życie

24 wrz 2019 | Aktualności

17 września weszły w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem Ustawodawcy było dostosowanie prawa krajowego do przepisów europejskich, w szczególności rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (2018/302) w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Rozporządzenie min. zakazuje przedsiębiorcom dyskryminowania klientów z tytułu przynależności państwowej, miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rezultatem działań prawodawczych ma być zapewnienie równego dostępu do oferty nie zależnie od kraju (wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego), z którego dokonywane są zakupy. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy nie mogą z tego powodu min. odmówić sprzedaży klientom czy też odrzucić płatności kartą płatniczą. Zgodnie z przepisami ustawy Prezes UOKiK będzie organem odpowiedzialnym za przeciwdziałanie przedmiotowym praktykom ograniczającym konkurencję ora naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W zakresie udzielania konsumentom praktycznych porad dotyczących sporów z przedsiębiorcami w przedmiocie geoblokowania będzie działający przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

Na mocy przepisów Ustawy zmieniającej Prezesowi UOKiK przyznano nowe uprawnienia w postaci dostępu do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej. Przy prowadzeniu postępowań na podstawie przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej Prezes UOKIK będzie mógł korzystać z nowych uprawnień m.in. celem szacowania kar za naruszenia, których wysokość jest uzależniona od obrotów firmy za rok poprzedni.

Pozostałe przepisy Ustawy zmieniającej m.in. w przedmiocie uelastycznienia struktur organizacyjnych UOKIK wejdą w życie w styczniu 2020 r.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6