News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

100 dni solidarności w walce z COVID-19

W ramach prac rządowych przygotowane zostały trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, których zastosowanie uzależnione będzie od rozwoju sytuacji i odbytych konsultacji.
Read more

Nowa pomoc dla firm w tarczy 6.0

Informujemy, że prace nad tarczą 6.0 zostały wznowione na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Znamy też kolejne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian do projektu ustawy.
Read more

Zmiany w prawie konsumenckim – ochrona dla jednoosobowych przedsiębiorców

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. (po przesunięciu terminu wejścia w życie nowelizacji przez tzw. ustawę o COVID-19) niektórymi przepisami o ochronie konsumentów zostanie również objęta osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,
Read more

Podsumowanie zasad zwrotu subwencji PFR MIKRO i MŚP

Przypominamy o zasadach rozliczania kwoty uzyskanej subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. W każdym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji. Poniżej skrótowo najważniejsze przesłanki pozwalające uniknąć zwrotu subwencji na wyższym poziomie.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact