News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Numer NIP nabywcy na paragonie

Na podstawie zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., przedsiębiorca, który nie poda swego nr NIP na paragonie fiskalnym, nie będzie mógł domagać się jego wymiany na fakturę VAT, która daje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
Read more

Obowiązek ponownego wskazania rezydencji podatkowej w banku

Do 16 września br. banki i fundusze inwestycyjne zwrócą się z ponowną prośbą o przekazanie informacji o rezydencji podatkowej do tych osób i podmiotów, które otworzyły rachunek bankowy lub rachunek w funduszu inwestycyjnym od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact