News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta

Dnia 27 sierpnia 2020 r. Prezydent RP  podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada szereg zmian dla właścicieli pojazdów, w szczególności ułatwienia związane z dokumentami oraz uproszczenie procedur rejestracyjnych.
Read more

Projekt ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”

W Ministerstwie Cyfryzacji końcem lipca ogłoszono konsultacje nad projektami nowych aktów prawnych, które mają regulować cały polski sektor łączności elektronicznej, a sugerowany przez Ministerstwo termin do przesyłania uwag i opinii na temat projektów ustaw minął 28 sierpnia.
Read more

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca tajemnicy telekomunikacyjnej

Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 06 sierpnia 2020r. w składzie trzyosobowym, sygn. akt III CZP 78/19, odpowiedział na pytanie: „Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych osobowych abonenta
Read more

Nowa struktura JPK_VAT

Poniżej przesyłamy informację na temat nowej struktury JPK_VAT. Od 1 października 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy plik JPK – JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych).
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact