News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Zakaz sprzedaży przeczytanych e-booków

W wyroku z 19 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przeciwieństwie do papierowych książek, nie można sprzedawać e-booków po ich przeczytaniu.
Read more

Uchylona kara za RODO

W styczniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał uzasadnienie decyzji uchylającej niemal milionową karę, którą nałożył Urząd Ochrony Danych Osobowych na warszawską spółkę za niespełnienie tzw. obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych - przedsiębiorców, których dane spółka zebrała z ogólnie dostępnego rejestru przedsiębiorców CEIDG.
Read more

Ustawa o PPK a podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób

Podmioty zatrudniające, które według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób, od dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.
Read more

Nowe kary w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana wprowadziła kary za niewypełnienie obowiązków rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact