News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Wyjaśnienia dotyczące łamania obostrzeń przez przedsiębiorców

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o objaśnienie prawne dotyczące art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
Read more

Nowe terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 572) zgodnie, z którym przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.
Read more

Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. zgodnie z którym został wydłużony termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Read more

Możliwość przekształcenia spółek komandytowych działających (w strukturze sp. z o.o. sp.k.) w spółki jawne z udziałem sp. z o.o. bez wejścia w opodatkowanie CIT

Przekształcenie spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nasuwa wiele wątpliwości.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact