News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

OCHRONA PRAW SYGNALISTÓW

Sygnalistami określa się osoby, które w trakcie pełnienia obowiązków służbowych podejmują interwencję mającą na celu ujawnienie nieprawidłowości związanych z naruszaniem prawa Unii Europejskiej (tzw. „osoby zgłaszające”).
Read more

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w której część przepisów weszła w życie w dniu 15 maja 2021 roku oraz 31 lipca 2021 roku, a kolejne wejdą w życie w dniu 31 października 2021 roku, podmioty obowiązane do stosowania przepisów ww. ustawy będą musiały wdrożyć specjalne procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact