News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadza (przy spełnieniu określonych warunków) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Ustawa wchodzi w  życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Read more

Podstawowe informacje o Prostej Spółce Akcyjnej

Od  1 marca 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, na mocy której, do polskiego systemu wprowadzony zostanie trzeci rodzaj spółki kapitałowej (obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) – prosta spółka akcyjna (PSA) (uregulowana zostanie w art. 3001-300124 k.s.h.).
Read more

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego podpisana przez Prezydenta

24 lipca Prezydent podpisał ustawę obszernie zmieniającą postępowanie cywilne. Zamiany przyjęte w Ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w ocenie Ustawodawcy mają skutkować skróceniem czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnieniem przebiegu postępowania.
Read more

Leasing zwrotny a podatek VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 marca 2019 r. (sprawa Mydibel, sygn. akt C-201/18) może okazać się przełomowy dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dodatkowe finansowanie w formie leasingu zwrotnego.
Read more

Ulga w podatku PIT dla młodych

Ulga w podatku PIT dla młodych (osoby poniżej 26 roku życia) wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2019 r. Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie tym osobom startu na rynku pracy.
Read more

Wzrost kwoty bazowej dla pracowników, zatrudnionych w podmiotach leczniczych

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zmiana dotyczy kwoty bazowej, służącej ustalaniu najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, która wzrośnie z kwoty 3900 zł do kwoty 4200 zł.
Read more

Konsekwencje opóźnienia lotu w świetle dyrektywy WE 261/04

Konsekwencje opóźnienia lotów zostały uregulowane w rozporządzeniu WE 261/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Skutki opóźnienia tym samym stały się jednolite dla wszystkich wspólnotowych przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem rozmiar odszkodowania jest uzależniony od dystansu, który przemierza pasażer. Lot  za opóźniony, zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości  możemy uznać, gdy pasażer przybędzie 3 godziny później, niż planowany przez przewoźnika czas przybycia.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact