News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Obowiązek ponownego wskazania rezydencji podatkowej w banku

Do 16 września br. banki i fundusze inwestycyjne zwrócą się z ponowną prośbą o przekazanie informacji o rezydencji podatkowej do tych osób i podmiotów, które otworzyły rachunek bankowy lub rachunek w funduszu inwestycyjnym od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Read more

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadza (przy spełnieniu określonych warunków) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Ustawa wchodzi w  życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact