News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Darowizna przedsiębiorstwa a podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z najnowszą interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 3 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB2-3.4015.99.2020.1.LM), nieodpłatne przekazanie (darowizna) przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej małżonków do indywidualnej działalności jednego z małżonków, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (przy spełnieniu poniższych warunków).
Read more

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie COVID-19

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 25 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Read more

Zmiany w zakresie informacji podsumowującej VAT-UE

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. ws. informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138).
Read more

Zmiany ustaw podatkowych od 1 lipca 2020 r.

Dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Read more

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM (INNE NIŻ „TARCZA 4.0.”)

Przekazano do podpisu Prezydentowi projekt ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Read more

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT

Pierwotnie przesunięcie terminów wpłaty zaliczek za marzec i kwiecień 2020 r. miało miejsce do dnia 1 czerwca 2020 r. (art. 52o ustawy o PIT). Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów przesunęło termin wpłacania zaliczek na podatek PIT w następujący sposób:
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact