News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Wnioski KRS wyłącznie w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Read more

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych od dnia 31 lipca 2021 r.

Ustawą zmieniającą do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dodany został punkt 15a, zgodnie z którym instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.
Read more

Zaksięgowanie umorzenia subwencji PFR – wskazówki

Zaniechanie poboru podatku od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Read more

Umorzenie subwencji PFR – kwestie podatkowe

W dniu 16 lipca 2021 roku podpisane zostało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact