News

News

We stay up-to-date with all changes in law and with news in the branch.

See the latest issue of our electronic tax adviser!

Download

Od 1 lipca 2016 r. płaca minimalna dla kierowców we Francji

Od 1 lipca 2016 r. we Francji zacznie obowiązywać dekret 2016-418, wprowadzający przepisy wykonawcze do ustawy zwanej Loi Macron. Uznaje on kierowców za pracowników delegowanych, także jeśli przebywają na terytorium Francji poniżej 8 dni. Dekret nakłada na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek zapewnienia kierowcom francuskiej płacy minimalnej, a ponadto sporządzenia dla kierowcy zaświadczenia o delegowaniu
Read more

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact