Dyrektor KIS nie potwierdzi aktualności interpretacji indywidualnej

Podatnicy w razie wątpliwości w stosowaniu prawa podatkowego mogą wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ wydaje interpretację w formie decyzji. Jeżeli podatnik zastosuje się do otrzymanej interpretacji, nie będzie mógł ponieść negatywnych (podatkowych) skutków swego działania. Dokument taki pełni więc dla podatników funkcję ochronną.

W praktyce często zdarzają się zmiany przepisów prawnych. Ustawodawca w szczególności upodobał sobie prawo podatkowe. Wprowadzane w nim zmiany są bardzo częste i nierzadko gruntowne.

Co w sytuacji, gdy podatnik otrzymał interpretację indywidualną, a następnie zaszły zmiany w przepisach prawnych, której ten dokument dotyczył. Podatnik może wpaść na pomysł skierowania zapytania wprost do Dyrektora KIS o zajęcie stanowiska w sprawie aktualności interpretacji w świetle znowelizowanych przepisów. Niestety, ale takie działanie nie przyniesie spodziewanych skutków.

Minister Finansów odmówił bowiem odpowiedzi na pytanie podatnika, czy interpretacja wydana przed wejściem w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania zachowuje swoją moc ochronną pod rządami nowych przepisów w tym zakresie. Organ stwierdził, że sprawa dotyczy oceny przepisów proceduralnych, a te nie mogą być przedmiotem analizy organu interpretacyjnego.