Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko sieci sklepów spożywczych działającej na terenie Polski (dalej także: „spółka”) z uwagi na podejrzenie, iż w trakcie ustalania warunków współpracy z kontrahentami wykorzystuje ona w nieuczciwy sposób przewagę kontraktową.

Przeciwko spółce skierowano zarzuty związane ze stosowaną procedurą negocjacji warunków umowy z niektórymi dostawcami oraz wymaganiem naliczania dodatkowych rabatów. Prezes UOKiK zwrócił uwagę, iż przedłużanie ustalenia warunków współpracy, mimo że kontrahent już w trakcie negocjacji zobowiązany jest do realizacji dostaw, prowadzi do sytuacji, w której kontrahent nie wie, na jakich warunkach realizuje dostawy do momentu podpisania umowy. Co więcej, w trakcie trwania dostaw spółka wprowadzała do kontraktów postanowienia w zakresie udzielania jej dodatkowych rabatów lub podwyższania wysokości dotychczasowych, co skutkowało zobowiązaniem kontrahentów do wstecznego obniżenia ceny często już zapłaconych produktów. Ustalono także, iż zdarzały się sytuacje, w których spółka żądała od kontrahentów udzielenia rabatu, mimo że nie był on przewidziany w umowie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, spółka jako duży odbiorca może wykorzystywać swoją przewagę narzucając kontrahentom niekorzystne dla nich warunki współpracy. Zdaniem Prezesa UOKiK: „Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powinna być uczciwa, co oznacza, że zasady współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy”.

Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy.