Wyszukiwarka Wiążących Informacji Stawkowych

W związku z wchodzącymi w kwietniu zmianami w podatku VAT (obejmującymi w szczególności tzw. matrycę stawek VAT), istnieje możliwość wystąpienia o tzw. Wiążącą Interpretację Stawkową (WIS) pozwalającą w sposób prawidłowy i wiążący określić, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży danego towaru lub usługi. WIS to decyzja, która wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Wniosek o wydanie WIS kosztuje 40 złotych. Decyzję wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Od niedawna udzielone odpowiedzi są publikowane na stronach administracji skarbowej: Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła ich wyszukiwarkę.

WIS zawierają jednoznaczną klasyfikację dotyczącą kodu nomenklatury scalonej (CN) / PKWiU 2015 oraz stawki VAT. Inaczej niż stosowane dotychczas opinie klasyfikacyjne, WIS powinny zabezpieczać interesy podatników i pełnić funkcje podobne do interpretacji podatkowej. Co bardzo istotne, w przypadku tożsamego opisu towaru czy też usługi podlegającej klasyfikacji, WIS chronić również innych podatników.

Wyszukiwarkę WIS można znaleźć tutaj: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka