Działalność Kancelarii koncentruje się na wszechstronnej obsłudze każdego Klienta. Świadczone przez nas usługi obejmują szereg specjalizacji, a także bieżącą obsługę prawną i podatkową, w tym:

Prawo cywilne i gospodarcze:
– sporządzanie, weryfikacja  i negocjowanie projektów umów
– sporządzanie opinii prawnych
– pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami

Prawo spółek:
– bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa korporacyjnego
– sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w zakresie funkcjonowania spółek
– doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego
– due diligence

Prawo administracyjne
– ochrona prawna inwestycji, nadzór nad procesami inwestycyjnymi, w szczególności infrastrukturalnymi i liniowymi
– zastępstwo w postępowaniach administracyjnych

Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych:
– sporządzanie pism procesowych oraz przedprocesowych
– reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi oraz Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, jak i organami administracyjnymi, organami ścigania, instytucjami i organami ubezpieczeniowymi oraz osobami prawnymi lub fizycznymi,
– nadzór na postępowaniem egzekucyjnym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
– przygotowywanie umów i wewnętrznych aktów prawa pracy
– negocjacje z partnerami społecznymi
– restrukturyzacja zatrudnienia,
– spory z ZUS i NFZ

Negocjacje i mediacje
– prowadzenie negocjacji, w tym handlowych i przedprocesowych
– udział i przygotowanie do mediacji ADR