+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Alternatywna Spółka Inwestycyjna – możliwość uzyskania pomocy Kancelarii w założeniu wehikułu inwestycyjnego

 

 

 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna – możliwość uzyskania pomocy Kancelarii w założeniu wehikułu inwestycyjnego

22 lis 2022 | Aktualności

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (w skrócie: ASI) to funkcjonująca od 2016 r. w polskim porządku prawnym instytucja wspólnego inwestowania. Stanowi ona przystępną formę zbiorowego inwestowania. Ponadto wiążące się z korzyściami podatkowymi. W naszej ofercie znajdą Państwo możliwość założenia korzystnego wehikułu inwestycyjnego jakim jest ASI.

Czym jest ASI?

ASI to spółka (przykładowo: sp. z o.o.) której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI nie jest jednocześnie – pomimo podobnego przeznaczenia – funduszem inwestycyjnym. Innymi słowy ASI to nie nowy rodzaj spółki – jest to tylko forma działalności, którą przybierają znane już spółki prawa handlowego w celach inwestycyjnych.

Kto zarządza ASI?

Każda ASI musi posiadać zarządzającego. Zarządzający kieruje ASI, w tym m.in. portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem. W praktyce oznacza to prowadzenie spraw ASI.

Rola zarządzającego podobna jest zatem do towarzystwa funduszy inwestycyjnych – z jednym ważnym wyjątkiem –  jego działalności jest znacznie mniej rygorystyczna.

Zarządzającym ASI może być inna spółka – np. komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, lub ASI samodzielnie – np. w przypadku gdy ASI w formie spółki kapitałowej (z o.o. lub SA) ASI inwestycyjna jest jednocześnie swoim zarządzającym. Zarządzającym jest więc de facto zarząd spółki kapitałowej.

Jak to działa w praktyce?

ASI może prowadzić działalność wyłącznie inwestycyjną. Nie jest to zatem alternatywa dla innych spółek prawa handlowego. ASI zbiera środki od inwestorów, w zamian za np. własne akcje, po czym uzyskane środki inwestuje w instrumenty finansowe. ASI może zainteresować inwestorów rozważającym średnio lub długoterminową inwestycję w udziały spółek prawa handlowego albo podmiotom ze zróżnicowanym portfelem inwestycyjnym, który mógłby zostać skumulowany pod zarządem jednego podmiotu.

Jakie są zalety ASI?

– niski poziom opłaty za zarządzanie – nawet o ponad 50% mniejszy niż w przypadku klasycznego funduszu,

– mniejsze wymogi formalne niż w przypadku funduszy inwestycyjnych;

– koszty zarządzania zwolnione są z podatku VAT,

– zapłata PIT odroczona jest do momentu wypłaty zysku z funduszu;

– ulga w PIT dla inwestorów na nabycie udziałów w ASI (ulga inwestycyjna)

– osoby prawne zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku CIT przy wypłacie zysku pod warunkiem okresu inwestycji nie mniejszego niż 2 lata;

Jak zacząć?

Decyzja dotycząca stworzenia wehikułu inwestycyjnego (założenie ASI oraz ewentualnie odrębnego podmiotu zarządzającego) powinna być poprzedzona analizą celów biznesowych i inwestycyjnych. Następnie należy zweryfikować, która z form prawnych ASI byłaby najbardziej odpowiednia (spółka osobowa / kapitałowa, zarządzana wewnętrznie / zewnętrznie).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6