+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Antykonkurencyjność konsorcjum zamawiający musi udowodnić

 

 

 

Antykonkurencyjność konsorcjum zamawiający musi udowodnić

30 sie 2018 | Aktualności

Uzasadnienie do wyroku KIO z 19 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1295/18, uznać należy za jedno z ważniejszych w ostatnim czasie- gdyż dotyczy tematyki „zmowy przetargowej” i pozycji konsorcjum w postępowaniu PZP.

Jak wynika z treści uzasadnienia- konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum nie jest wystarczające dla uznania, że doszło do niedozwolonego porozumienia zakłócającego konkurencję.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający (a na późniejszym etapie ewentualny odwołujący) musi wykazać antykonkurencyjny charakter takiego porozumienia. Przy ocenie tego jednak brać należy pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia, jak i treść złożonej oferty. Konsorcjum nie może być kwalifikowane z góry jako konstrukcja zmierzająca do tzw. „zmowy przetargowej”.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6